Język:

Standardy MPR

24 listopada 2017

Standardy Miejsca Przyjaznego Rowerzystom

  • Standardy wynikają z oczekiwań turystów rowerowych, typu rekomendowanego obiektu oraz przyjętej transparentnej i nieodpłatnej formuły systemu nadawania rekomendacji. Przyjęcie tych standardów zapewnia jednocześnie wysoką jakość oferty obiektów rekomendowanych jako Miejsca Przyjazne Rowerzystom. Dotyczą one elementów oferty niezbędnych z punktu widzenia turysty rowerowego, jakie posiadać powinien obiekt "przyjazny rowerzystom".
  • Standardy mają służyć przede wszystkim promocji dobrych praktyk w zakresie obsługi turystów rowerowych na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.
1. "Miejsca Przyjazne Rowerzystom" w kategorii: "OBIEKTY NOCLEGOWE" zapewniać powinny następujące, podstawowe świadczenia na rzecz rowerzystów:
a1) skorzystanie przez turystę z pobytu na jedną dobę - kryterium obowiązkowe
a2) bezpieczne i nieodpłatne przechowanie rowerów- kryterium obowiązkowe
a3) nieodpłatne udostępnianie narzędzi do podstawowych napraw rowerów- kryterium obowiązkowe
a4) posiadanie aktualnej informacji o pobliskich punktach serwisowych i sklepach rowerowych lub sprzedaż części zamiennych do rowerów - kryterium obowiązkowe
2. "Miejsca Przyjazne Rowerzystom" w kategorii: "ATRAKCJE TURYSTYCZNE" zapewniać powinny następujące, podstawowe świadczenia na rzecz rowerzystów:
b1)  bezpieczny, nieodpłatny parking rowerowy- kryterium obowiązkowe
b2) bezpieczne, nieodpłatne przechowywanie sprzętu i wyposażenia rowerowego oraz bagażu rowerzysty- kryterium obowiązkowe (kryterium to nie dotyczy „ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ”, po której można poruszać się z rowerem)
b3) posiadanie aktualnej informacji o pobliskich punktach serwisowych i sklepach rowerowych lub sprzedaż części zamiennych do rowerów - kryterium obowiązkowe
3. "Miejsca Przyjazne Rowerzystom" w kategoriach: "OBIEKTY  GASTRONOMICZNE", „INFORMACJE TURYSTYCZNE" i w kategorii: "POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE" zapewnić powinny następujące, podstawowe świadczenia na rzecz rowerzystów:
c1) bezpieczny, nieodpłatny parking rowerowy- kryterium obowiązkowe
c2) posiadanie aktualnej informacji o pobliskich punktach serwisowych i sklepach rowerowych lub sprzedaż części zamiennych do rowerów - kryterium obowiązkowe
c3) nieodpłatne udostępnianie narzędzi do podstawowych napraw rowerów- kryterium obowiązkowe.

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013