Język:

Wydarzenia

II Podkarpacka Liga Rowerowa w Formule XC

środa, 2 maja 2018

Województwo:
Podkarpackie
Królestwo:
Pogórze Karpackie
Miejsce:
Ustjanowa Górna, Ustrzyki Dolne

Już 2 maja na Trasach Biegowych im. Stanisława Nahajowskiego odbędą się pierwsze eliminacje II Podkarpackiej Ligi Rowerowej w Formule XC.

Celem imprezy jest popularyzacja kolarstwa i umożliwienie startu wszystkim, którzy spełniają wymogi regulaminu. Zawody organizowane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego.

Prawo startu mają zawodnicy, posiadający ważne licencje kolarskie, ważne badania lekarskie (lub podpiszą oświadczenie), oraz zawodnicy niestowarzyszeni (bez licencji), posiadający dowód tożsamości, ważne badanie lekarskie zezwalające na start w danym wyścigu oraz wypełnią i podpiszą pisemne oświadczenie na start w wyścigu. Zawodników niepełnoletnich, zgłaszają rodzice lub ich prawni opiekunowie, podpisując pisemną zgodę na ich start. Startujący w wyścigu i oficjalnym treningu, muszą posiadać sprawny technicznie rower, z dwoma sprawnymi hamulcami, pełny kask i przypięty numer startowy.

Zgłoszenia do zawodów należy dokonać przesyłając pocztą elektroniczną zgłoszenie na adres: sport@ustrzyki-dolne.pl w terminie do 1.05.2018 r.

Program zawodów:
- godz. 8:30–10:30 - biuro zawodów (w dniu imprezy) budynek przy Trasach w Ustjaniowej Górnej. Odbiór numerków startowych, ewentualne dodatkowe zgłoszenia, płatność opłaty startowej.
- godz. 9:00–10:15 - oficjalny trening na trasie wyścigu dla zawodników, którzy otrzymali i mają przypięty numer startowy.
- godz. 11:00 – pierwszy wyścig, tj. startujący na najdłuższym dystansie.

Podkarpacka Liga Rowerowa – edycja 2018:
- 2 maja 2018 – Ustrzyki Dolne
- 20 maja 2018 – Bóbrka
- 10 czerwca 2018 – Stobierna
- 22 lipca 2018 – Wietrzno
- 18 sierpnia 2018 – Jedlicze
- 15 września 2018 – Dukla

Więcej informacji o zawodach na stronie www.ustrzyki-dolne.pl

 

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013