Język:

Miejsca

Góry Świętokrzyskie i Świętokrzyski Park Narodowy

Parki narodowe

Województwo:
Świętokrzyskie
Królestwo:
Góry Świętokrzyskie i okolica
Odległość od Green Velo
18.18 km
Kontakt
Adres:
Święty Krzyż 1
Telefon:
41 317 70 87, 690 080 034

Świętokrzyski Park Narodowy powstał w 1950 r. jako drugi w Polsce, m.in. dla ochrony zbiorowisk leśnych z dominującą jodłą. Obecnie zajmuje powierzchnię 7626 ha. Dyrekcja parku mieści się w Bodzentynie, a na Świętym Krzyżu znajduje się Wystawa Przyrodniczo-Leśna ŚPN.

Wielką osobliwością Parku są gołoborza, które powstały w wyniku procesów pękania i wietrzenia bardzo odpornych skał (piaskowce kwarcytowe) w środowisku o dużych amplitudach temperatury. W efekcie północne stoki Pasm Łysogórskiego i Jeleniowskiego Gór Świętokrzyskich pokryły gigantyczne rumowiska skalne. Od tysięcy lat skały te nie porastają roślinnością. Oglądane z daleka tworzą szare, gołe plamy pośród zielonego boru – stąd nazwa. Przed ponad 30 laty odkryto na nich skamieniałe ślady organizmów żyjących 500 mln lat temu. Jednym z obszarów najcenniejszych przyrodniczo jest enklawa Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Chełmowa Góra. W 1920 r. utworzono tu pierwszy w Górach Świętokrzyskich i jeden z pierwszych w Polsce ścisły rezerwat przyrody. Ochroną objęto naturalne stanowiska modrzewia polskiego (larix polonica) – gatunku, który prof. Marian Raciborski odkrył na Chełmowej Górze i którego monumentalne okazy zachwycają do dzisiaj. Na całym wzniesieniu, pociętym malowniczymi wąwozami, znajduje się także niebywała ilość mrowisk. Spotkać można liczne gatunki chronionych i rzadkich roślin oraz przedstawicieli fauny, w tym m.in. 90 gatunków ptaków. Symbolem Parku jest jeleń, który między rogami ma krzyż z dwoma poziomymi ramionami.

Informacje praktyczne:
Bilet wstępu przy bramie do ŚPN (platforma na gołoborzu)
Bilet normalny 6.50  PLN
Bilet ulgowy 3.25 PLN (młodzież szkolna, studenci, emeryci, renciści, inwalidzi)
Opłaty:
przy wejściu w Świętej Katarzynie na odcinek szlaku turystycznego czerwonego: Święta Katarzyna-Huta Szklana

przy wejściu w Nowej Słupii na odcinek szlaku turystycznego niebieskiego: Nowa Słupia- Święty Krzyż
przy wejściu na  galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze

Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu
Bilety wstępu:
Bielt normalny - 8 PLN
Bilet ulgowy - 4 PLN (młodzież szkolna, studenci, emeryci, renciści, inwalidzi)

Usługi przewodnickie:
Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem audio

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013