Język:

Wydarzenia

2. Bartoszycka Dycha Brzegiem Łyny

niedziela, 6 października 2019, 12:00-16:00

Województwo:
Warmińsko-Mazurskie
Królestwo:
Warmia i okolice
Miejsce:
ul. Sportowa 10, 11-200 Bartoszyce

Stowarzyszenie Klub Motocyklowy „Wiraż” Bartoszyce oraz Urząd Miasta Bartoszyce zapraszają do wzięcia udziału w biegu na dystansie dziesięciu kilometrów. Trasa o nawierzchni asfaltowej to pętla – start i meta znajdują się na Stadionie Miejskim w Bartoszycach.
W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który zgłosi się do biegu za pomocą elektronicznego formularza lub w biurze zawodów i wniesie opłatę startową. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać oświadczenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów.
Wszyscy uczestnicy w pakiecie startowym otrzymają koszulkę techniczną, a ci, którzy przekroczą linię mety w określonym czasie – pamiątkowe medale.
Oprócz biegu głównego rozegrane zostaną biegi dla dzieci.

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013