Language:

Events Calendar

The World of Walt Disney of Elbląg Chamber Orchestra

Monday, November 25, 2019, 10:00 AM-1:00 PM

Voivodeship
Warmińsko-Mazurskie
Kingdom
Am Frischen Haff
Place:
Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013