Language:

Events Calendar

2-4-8 Triathlon Frombork

Sunday, August 23, 2020, 10:00 AM-6:00 PM

Voivodeship
Warmińsko-Mazurskie
Kingdom
Am Frischen Haff
Place:
ul. Portowa 2, 14-530 Frombork
Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013