Sprache:

Kontakt

Touristische Informationen

22. September 2017

WOIWODSCHAFT WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Ermländisch-Masurische Regionale Tourismusorganisation
ul. Staromiejska 1
10-017 Olsztyn
tel. +48 89 535 35 65
e-mail: info@mazurytravel.com.pl
www.mazurytravel.com.pl

WOIWODSCHAFT PODLASKIE
Regionales Touristeninformationszentrum
ul. Jana Kilińskiego 16
15-089 Białystok
tel. +48 503 356 482
e-mail:   rcit@podlaskie.it
www.podlaskie.it

WOIWODSCHAFT LUBELSKIE
Lubelski Touristisches und Kulturinformationszentrum
ul. Krakowskie Przedmieście 6; 20-002 Lublin
tel. +48 81 532 44 12
e-mail:   info@loitik.eu
www.lubelskietravel.pl

WOIWODSCHAFT PODKARPACKIE
Touristeninformationszentrum       
Rynek 26; 35-064 Rzeszów
tel. +48 17 875 47 74
e-mail: cit@prot.rzeszow.pl
www.podkarpackie.travel

WOIWODSCHAFT ŚWIĘTOKRZYSKIE
Regionales Touristeninformationszentrum
ul. Sienkiewicza 29; 25-007 Kielce
tel. +48 0 41 348 00 60
e-mail: informacja@swietokrzyskie.travel
www.swietokrzyskie.travel

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013