Sprache:

Kontakt

Touristische Informationen

22. September 2017

WOIWODSCHAFT WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Ermländisch-Masurische Regionale Tourismusorganisation
ul. Staromiejska 1
10-017 Olsztyn
tel. +48 89 535 35 65 / 66
e-mail: info@mazurytravel.com.pl
www.mazurytravel.com.pl

WOIWODSCHAFT PODLASKIE
Regionales Touristeninformationszentrum
ul. Odeska 1; 15-406 Białystok
(Gmach Opery i Filharmonii Podlaskiej)
tel. +48 85 732 68 31  
e-mail: cit@podlaskieit.pl
www.podlaskieit.pl

WOIWODSCHAFT LUBELSKIE
Lubelski Touristisches und Kulturinformationszentrum
ul. Jezuicka 1/3; 20-113 Lublin
tel. +48 81 532 44 12
e-mail: info@loitik.eu
www.lubelskietravel.pl

WOIWODSCHAFT PODKARPACKIE
Touristeninformationszentrum       
Rynek 26; 35-064 Rzeszów
tel. +48 17 875 47 74
e-mail: cit@prot.rzeszow.pl
www.podkarpackie.travel

WOIWODSCHAFT ŚWIĘTOKRZYSKIE
Regionales Touristeninformationszentrum
ul. Sienkiewicza 29; 25-007 Kielce
tel. +48 0 41 348 00 60
e-mail: informacja@swietokrzyskie.travel
www.swietokrzyskie.travel

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013