Sprache:

Orte

Zgłoś poprawkę

Haus der Kreativen Kreise - Tomasz-Zieliński-Palast in Kielce

Kielce
Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013