Language:

Events Calendar

Ice bathers' meeting in Termy Warmińskie

Friday, December 6, 2019, 5:00 PM-8:00 PM

Voivodeship
Warmińsko-Mazurskie
Kingdom
Warmia and the Area
Place:
ul. Kąpielowa 1, 11–100 Lidzbark Warmiński
Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013