Language:

Events Calendar

Ciekockie Ciekanie

Sunday, October 4, 2020, 9:00 AM-4:00 PM

Voivodeship
Świętokrzyskie
Kingdom
Świętokrzyskie Mountains and the Area
Place:
Ciekoty, 26-001 Celiny, Ciekoty
Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013