Language:

Events Calendar

Royal National Ballet Of Georgia Potkhishvili

Tuesday, October 20, 2020, 7:00 PM-9:00 PM

Voivodeship
Podlaskie
Kingdom
Suwałki Region and Augustów Forest
Place:
-, 16-402 Suwałki
Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013