Język:

O szlaku

Oznakowanie szlaku

19 czerwca 2017

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo na całej długości oznakowany jest metalowymi tabliczkami w charakterystycznym, pomarańczowym kolorze. Oprócz tych znaków na Green Velo spotkamy jednak inne znaki i tablice. Co one oznaczają i jak się w nich odnaleźć?

Podstawowy, kwadratowy znak R-4 o wymiarach 20x20 cm pokazuje przebieg szlaku i potwierdza go także za skrzyżowaniem. W centralnymi miejscu znaku umieszczony został symbol roweru, a bezpośrednio pod nim kolorowe logo szlaku. Dodatkowo na szlaku wyznaczono kilkanaście tras łącznikowych, pozwalających na dojazd do węzłów komunikacyjnych i ważniejszych atrakcji turystycznych w pobliżu szlaku. One z kolei oznakowane są miniaturą logo szlaku w wersji czarnej (mono) oraz nadanym numerem porządkowym. Pierwsza cyfra numeru odpowiada województwu, w którym rozpoczyna się trasa, a dwie kolejne to identyfikator danej trasy: województwo warmińsko mazurskie: 101, 102 itd., województwo podlaskie: 201, 202, 203 itd., województwo lubelskie: 301, 302, 303 itd., województwo podkarpackie: 501, 502, 503 itd., województwo świętokrzyskie: 501, 502, 503 itd.

R-4a to informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego. Umieszcza się go pod innymi znakami kategorii R przed połączeniem dróg lub szlaków rowerowych, na którym szlak zmienia kierunek. Rysunek na znaku dostosowany jest zawsze do rzeczywistego przebiegu szlaku rowerowego w danym miejscu.

R-4b to strzałka kierunkowa pokazująca przebieg szlaku na skrzyżowaniu. Informuje o zmianie kierunku szlaku rowerowego. Umieszcza się go przed połączeniem dróg lub szlaków rowerowych, na którym szlak zmienia kierunek.

R-4c, R-4d to drogowskazy szlaku rowerowego. Umieszcza się je przed połączeniami dróg lub szlaków rowerowych, na których istnieje potrzeba wskazania kierunku i odległości do określonej miejscowości, miejsca na szlaku lub poza nim, ewentualnie do MOR - Miejsca Obsługi Rowerzystów. Te dodatkowe elementy oznakowania pokazują odległości do ważniejszych miejscowości na szlaku i wskazują przebieg innych szlaków rowerowych przecinających trasę Green Velo.

R-4e to tablica przeddrogowskazowa szlaku drogowego. Umieszcza się ją na szlaku rowerowym przed połączeniem dróg lub szlaków rowerowych.

Tabliczki wskazujące utrudnienia na szlaku rowerowym umieszcza się pod znakami z rodziny R-4. Określają one rodzaj utrudnienia na szlaku, na przykład: stromy spadek, wzniesienie powyżej 3%, zwężenie szlaku, nierówności lub odległość do znacznej zmiany kierunku szlaku.

Czy wiedziałeś, że…
Znaki te zostały wprowadzone Rozporządzeniem ministrów transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz spraw wewnętrznych z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Impulsem do wprowadzenia nowego systemu oznakowania, z którego korzystać mogą również projektanci innych szlaków rowerowych w Polsce była właśnie realizacja projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej".

 

Na MOR-ach (Miejscach Obsługi Rowerzystów), na węzłach komunikacyjnych, węzłach szlaków rowerowych i przy ważniejszych atrakcjach turystycznych ustawione są charakterystyczne, zielone tablice informacyjne z logo Green Velo. Tablice o wymiarach 600×900 mm znajdują się na słupach widocznych ze szlaku rowerowego. Każdy MOR oznaczony jest również widocznym z daleka szyldem z nazwą danej lokalizacji. Dojazd do MOR wskazują natomiast znaki R-4b lub E-12a. Oznakowanie to uzupełniają umieszczona na MOR-ach tablice informacyjne.

 

MPR-y, czyli „Miejsca Przyjazne Rowerzystom” - obiekty noclegowe, gastronomiczne, atrakcje turystyczne, punkty usługowe i centra informacji turystycznej, które zadeklarowały gotowość przyjmowania rowerzystów i uzyskały stosowną rekomendację, stosować mogą znak MPR z logo Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Forma i sposób oznakowania zależne są od inicjatywy danego obiektu.

Szlak Green Velo krzyżuje się z bogata siecią istniejących w terenie szlaków lokalnych i międzynarodowych. Mogą one być znakowane w następujący sposób:

 

R-1: szlak rowerowy lokalny
Znak umieszcza się pomiędzy skrzyżowaniami dla potwierdzenia przebiegu szlaku rowerowego.
R-1a: początek/koniec szlaku rowerowego lokalnego
Znak umieszcza się na początku i na końcu szlaku.

R-1b: zmiana kierunku szlaku rowerowego lokalnego
Znak umieszcza się przed skrzyżowaniem, na którym szlak zmienia kierunek.


R-2: międzynarodowy szlak rowerowy

Znak umieszcza się pomiędzy skrzyżowaniami dla potwierdzenia przebiegu szlaku rowerowego.
R-2a: zmiana kierunku międzynarodowego szlaku rowerowego
Znaki R-2a umieszcza się przed skrzyżowaniami, na których szlak zmienia kierunek.

R-3: tablica szlaku rowerowego lokalnego
Znak R-3 wskazuje odległość do głównych miejscowości położonych przy szlaku rowerowym. Na znaku można podawać nazwę organizacji turystycznej wytyczającej szlak.

 

Znaki E-7-E-12 wskazują dojazd do atrakcji turystycznych na szlaku i w jego pobliżu. Mogą być również stosowane do wskazania kierunku dojazdu do szlaku rowerowego. Przy projektowaniu znaków należy zastosować jeden z określonych w rozporządzeniach wzorów, dostosowując odpowiednio rysunek i podpis atrakcji. Dopuszcza się drogowskazy w formie strzałki oraz prostokąta ze strzałką wskazującą kierunek do obiektu.


Znak E-7:
drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi

 

Znak E-8: drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego

Znak E-9: drogowskaz do muzeum

 


Znak E-10:
drogowskaz do zabytku jako dobra kultury (zabytek, zabytek sakralny, nekropolia/miejsce martyrologii)

 
Znak E-11:
drogowskaz do zabytku przyrody

 
Znak E-12:
drogowskaz do punktu widokowego

   


Znak E-12a:
dojazd do szlaku rowerowego

 

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013