Język:

Twórcy szlaku

6 lipca 2017

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej to pięć projektów regionalnych, które tworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: warmińsko-mazurskie (ok. 420 km), podlaskie (ok. 590 km), lubelskie (ok. 350 km), podkarpackie (ok. 430 km) i świętokrzyskie (ok. 190 km). Trasa jest przeprowadzona przez atrakcyjne obszary, m.in. miejsca cenne przyrodniczo, zabytki, ważne węzły komunikacyjne i przesiadkowe. W ramach projektu zmodernizowano już istniejące trasy rowerowe, zbudowano nowe, wykorzystano istniejące drogi o niewielkim natężeniu ruchu, utowrzono sieć miejsc postojowych i odpowiednio oznakowano szlak.

Na poziomie poszczególnych województw projekt wdrażany był przez:

  • Województwo Warmińsko-Mazurskie – Departament Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie,
  • Województwo Podlaskie – Biuro Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
  • Województwo Lubelskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie,
  • Województwo Podkarpackie – Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
  • Województwo Świętokrzyskie – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

W realizację projektu zaangażowanych było 211 partnerów:

  • 5 Oddziałów regionalnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
  • 38 samorządy powiatowe,
  • 144 samorządy gminne i miejskie,
  • 16 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictw,
  • 17 to pozostałe instytucje zaangażowane w projekt.

Beneficjentem komponentu promocyjnego projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" było Województwo Świętokrzyskie, które realizuje projekt we własnym imieniu i na rzecz pozostałych województw Polski Wschodniej.

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013