Język:

Szlaki

Szlak rowerowy okolic Górowa Iławeckiego - zielony

Pozostałe szlaki

dystans (km) wysokość m n.p.m.
Dystans
33.4 km
Czas
2:13 hh
Dla kogo
Dla rowerzystów okazjonalnych
Poziom trudności
dla średniozaawansowanych
O szlaku
Najwyższy punkt
236 m
Najniższy punkt
88 m
Suma podjazdów
236 m
Suma zjazdów
229 m
Nachylenie
0.71 %
Oznakowanie
Zielony
Województwo:
Warmińsko-Mazurskie
Królestwo:
Warmia i okolice
Miejsce startu:
Górowo Iławeckie - skrzyżowanie ul. Przemysłowej i Sikorskiego
Miejsce końca:
Górowo Iławeckie - skrzyżowanie ulicy Armii Czerwonej i drogi wojewódzkiej nr 512

Szlak oznakowany kolorem zielonym, prowadzący z Górowa Iławeckiego do "Bocianiej Wsi" Żywkowo, prawie do samej granicy z Rosją. Trasa liczy nieco ponad 30 kilometrów. Jest doskonale oznakowana, lecz dość uciążliwa z uwagi na dziurawe drogi asfaltowe.


Ogólny przebieg trasy: Górowo Iławeckie (0,0 km) - Kamińsk (4,1 km) - Dęby (11,4 km) - Żywkowo (21,5 km) - Gałajny (25,8 km) - Górowo Iławeckie (33,4 km).

Z uwagi na bliskość granicy, należy liczyć się ze spotkaniem ze strażnikami granicznymi i zabrać ze sobą dokumenty.
Szlak rozpoczyna się i kończy w Górowie Iławeckim. To, posiadające długą historię i liczne zabytki miasteczko, założone zostało w XIV wieku przez Krzyżaków po wytępieniu Natangów - pierwotnych mieszkańców tych ziem. Po II wojnie światowej, w wyniku Akcji „Wisła”, do Górowa Iławeckiego i okolic przesiedlono ludność ukraińską. Zaważyło to na dzisiejszym charakterze miasta. Dawny kościół protestancki, zbudowany w XIV w., pełni obecnie rolę cerkwi greckokatolickiej. Godne uwagi jest bogato zdobione wnętrze tej gotyckiej świątyni. Kolejnym cennym zabytkiem jest ratusz, stojący pośrodku rynku. Doskonale zachował się układ urbanistyczny Górowa, typowy dla małych, średniowiecznych miast. Działają tu dwa interesujące muzea: Muzeum Miejskie oraz unikatowe Muzeum Gazownictwa, mieszczące się w zachowanym zespole zabytkowej miejskiej gazowni.
Trasa biegnie w pierwszej części asfaltowymi drogami przez pola uprawne i łąki do wsi Kamińsk (przedwojenne Stabławki). To miejscowość, leżącą na terenie dawnego poligonu wojsk niemieckich, utworzonego tu w latach 30. XX w. Rozległy kompleks wojskowy sięgał na północ, za obecną granicę Polski. Podczas II wojny światowej funkcjonował tu obóz jeniecki Stalag I A Stablack. Dziś w dawnych koszarach w Kamińsku znajduje się więzienie. Ten odcinek można pokonać również szlakiem Green Velo, który biegnie równoległą do szosy linią kolejową. W tej części ma on nawierzchnię żwirową i jest wolny od ruchu samochodowego.
Dalsza część szlaku prowadzi, zwykle złej jakości drogami asfaltowymi, wolnymi od samochodów, przez łąki i pola u podnóża Wzniesień Górowskich. To odcinający się wyraźnie od otaczających go nizin wał morenowy, którego średnia wysokość przekracza 150 m n.p.m. Wzniesienia Górowskie przecina dolina rzeki Wałszy, tworząca malowniczy, głęboki wąwóz.
Największą atrakcją na szlaku jest położone przy samej granicy z Rosją, zamieszkane w większości przez ludność pochodzenia ukraińskiego Żywkowo, zwane także „bocianią wsią”. Szacuje się, że latem przebywa tu ok. 160 bocianów. Na dachach domów i na drzewach można zobaczyć dziesiątki gniazd tych ptaków. Do niektórych z nich można zajrzeć bezpośrednio, ze specjalnej wieży widokowej, usytuowanej na terenie gospodarstwa prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Są tu też ścieżki dydaktyczne i edukacyjne, pozwalające lepiej poznać zwyczaje i biologię tych popularnych ptaków.
Kilkaset metrów za Żywkowem szlak dochodzi do szosy asfaltowej. Po jej przeciwnej stronie znajduje się wysoka wieża obserwacyjna. Niegdyś przebiegała tędy droga do Iławki (Pruskiej Iławy, dziś Bagrationowska), miasta położonego ok. 1 km od granicy. W czasie kampanii napoleońskiej, w dniach 7–8 lutego 1807 r., pod Iławką rozegrała się bitwa miedzy wojskami francuskimi a połączonymi armiami Rosji i Prus. W 1945 r. miejscowość przez kilka miesięcy należała do Polski, później została włączona do ZSRR. Ostatni odcinek trasy prowadzi rzadko uczęszczaną drogą lokalną z powrotem do Górowa Iławeckiego.

Atrakcje na szlaku:

1. Górowo Iławeckie - Muzeum Gazownictwa, zabytki

2. Kamińsk - dawny poligon i obóz jeniecki

3. Wzniesienia Górowskie

4. Żywkowo - Bociania Wieś

Szlak w całości przejezdny dla roweru z sakwami / przyczepką rowerową. Szlak poprowadzony wyłącznie po drogach wyłączonych z ruchu pojazdów lub po drogach lokalnych o małym i bardzo małym natężeniu ruchu pojazdów, brak niebezpiecznych skrzyżowań. Szlak o charakterze rekreacyjnym.

DRUKUJ

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013