Język:

Wycieczki

Na Górę Zamkową

Turystyczne

dystans (km) wysokość m n.p.m.
Dystans
26.5 km
Czas
2:00 h
Poziom trudności
dla początkujących
O wycieczce
Czas przejazdu ze zwiedzaniem
180 min
Najwyższy punkt
167 m
Najniższy punkt
120 m
Województwo:
Warmińsko-Mazurskie
Królestwo:
Warmia i okolice
Miejsce startu:
Górowo Iławeckie, Muzeum Gazownictwa
Miejsce końca:
Górowo Iławeckie, Muzeum Gazownictwa

Trasa wycieczki rozpoczyna się w Górowie Iławeckim i prowadzi przez Wzniesienia Górowskie – odcinający się wyraźnie od otaczających go nizin wał morenowy, którego średnia wysokość przekracza 150 m n.p.m. Po drodze nie ma jednak trudnych podjazdów ani dużych różnic wysokości.
Z Górowa Iławeckiego do miejscowości Worławki szlak prowadzi drogą wojewódzką nr 512, a następnie skręca na drogę lokalną w kierunku Bukowca i od tego miejsca tworzy pętlę.
Kolejną miejscowością na trasie jest Bukowiec. Tu również znajduje się zabytkowy kościół z końca XVI w., filia parafii w Kandytach.
Dalej trasa prowadzi przez wyludnione tereny, wśród malowniczych polodowcowych wzgórz do wsi Kandyty. Warto zwrócić uwagę na tutejszy kościół z 2. poł. XVI w., wzniesiony jako świątynia ewangelicka, zniszczony w 1945 r., a następnie odbudowany przez katolików w latach 80. XX w.
W pobliżu Dzikowa Iławeckiego położona jest Góra Zamkowa (216 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Wzniesień Górowskich. Na porośnięte lasem liściastym wzgórze prowadzą schody, a na jego stromych zboczach można odnaleźć ślady dawnych fortyfikacji ziemnych. U podnóża Góry Zamkowej znajduje się użytek ekologiczny Nadleśnictwa Dzikowo Iławeckie, na jego obszarze wytyczono ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą.
Na Górze Zamkowej w 1. poł. XIX w. prowadził obserwacje astronomiczne Friedrich Wilhelm Bassel – profesor Uniwersytetu Królewieckiego, wybitny astronom, który dokonał pomiarów położenia ok. 50 tys. gwiazd.
Położona dalej na trasie niewielka wieś Dzikowo Iławeckie pod koniec XIX w. była dużym majątkiem ziemskim, obejmującym kilka folwarków. Miejscowość pozostawała własnością potężnego pruskiego rodu Schwerinów do 1945 r., kiedy to spłonął tutejszy dwór.
W Bukowcu szlak zamyka pętlę. Ostatni odcinek trasy prowadzi przez Worławki z powrotem do Górowa Iławeckiego.
Trasa kilkukrotnie przecina szlak rowerowy Green Velo, co pozwala modyfikować przebieg wycieczki.

Wariant trasy (21 km)
Interesującym wariantem trasy jest powrót od Dzikowa Iławeckiego szlakiem Green Velo - na skrzyżowaniu z nasypem kolejowym po opuszczeniu drogi na Górowo Iławeckie należy skręcić w lewo. Nasyp doprowadzi nas do miasta.

Nawierzchnia i oznakowanie trasy
TRASA OZNAKOWANA
Trasa prowadzi drogami asfaltowymi i pokrywa się z czerwonym szlakiem PTTK.

Atrakcje na trasie
• Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Bukowcu
• Kościół pw. Narodzenia NMP w Kandytach
• Góra Zamkowa k. Dzikowa Iławeckiego
• Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza na Górze Zamkowej
• Park pałacowy w Dzikowie Iławeckim

Kilometraż wycieczki
• 0 km - Górowo Iławeckie
• 3,5 km - Worławki
• 6,6 km - Bukowiec
• 10,5 km - Kandyty
• 13,5 km - Lipniki
• 21,3 km - Dzikowo Iławeckie
• 27,3 km - Bukowiec
• 30,4 km - Worławki
• 34,6 km - Górowo Iławeckie


Punkt Informacji Turystycznej w Górowie Iławeckim
ul. Kościuszki 26, 11-220 Górowo Iławeckie, tel. 89 76 10 048
infoturgorowo@mtnet.pl


DRUKUJ

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013