Język:

Wydarzenia

21. Festiwal Trzech Kultur we Włodawie

piątek, 18 września 2020 - niedziela, 20 września 2020

Województwo:
Lubelskie
Królestwo:
Polesie
Miejsce:
ul. Czerwonego Krzyża 7, 22-200 Włodawa

"Trzy kultury" to nie tylko historia. Szczególna atmosfera panującej we Włodawie tolerancji wyznaniowej i narodowej to także współczesność. Przepiękne świątynie stanowią ciągle charakterystyczny krajobraz miasta i wciąż "żyjąc" stanowią o jego obliczu.

TRZY DNI dla TRZECH KULTUR - tak najkrócej można scharakteryzować Festiwal.

Symbolem - logo festiwalu jest drzewko, którego trzy, różnokolorowe gałęzie - liście (jasnozielona, ciemnozielona i niebieska) wyrastają ze wspólnego pnia. Drzewko to jest rozpoznawalne nie tylko we Włodawie i wykorzystywane podczas festiwalu lecz również w przewodnikach turystycznych, reklamujących Włodawę- miasto trzech kultur. Muzeum jako twórca imprezy zdaje sobie sprawę z tego, że festiwal jest najlepszym jego wkładem w promocję miasta.

Celem jego jest przybliżenie i poznanie przeszłości Włodawy z jej wielonarodowościowymi cechami, pokazanie jej niepowtarzalności. Muzeum- główny gospodarz i organizator festiwalu realizuje w ten sposób ekumeniczny program ochrony, edukacji i promocji miejscowej tradycji pogranicza kultur, tolerancji i koegzystencji wyznawców prawosławia, judaizmu i katolicyzmu - twórców dziejów Włodawy.

Więcej: www.muzeumwlodawa.pl

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013