Język:

Wydarzenia

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią"

środa, 14 sierpnia 2019 - sobota, 17 sierpnia 2019

Województwo:
Lubelskie
Królestwo:
Roztocze
Miejsce:
Rynek Wielki, 22-400 Zamość

Festiwal poświęcony jest zagadnieniom historycznym. Jego najistotniejsza część to konkurs filmu dokumentalnego i reportażu o tematyce historycznej, w którym przyznawane są statuetki: Zamość Perła Renesansu. Festiwalowi towarzyszą projekcje plenerowe na Rynku Wielkim w Zamościu oraz spotkania z wybitnymi twórcami filmowymi.

Zamość, w którym na każdym kroku przeszłość spotyka się z przyszłością jest miastem idealnym dla spotkań z historią. Gniazdo rodu Zamoyskich, w swoich barwnych dziejach gościło głowy państw: króla Władysława IV, Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego, Augusta II, marszałka Józefa Piłsudskiego, prezydenta Ignacego Mościckiego, cesarza austriackiego Józefa II; carów: Piotra Wielkiego, Aleksandra I, Mikołaja I, twórców kultury polskiej: Szymona Szymonowica, Sebastiana Klonowica, Bolesława Leśmiana, Marię Dąbrowską, Stanisława Staszica oraz papieża Jana Pawła II, stając się miejscem zdarzeń ważnych w dziejach Polski i świata. Uwarunkowania historyczne i kulturowe Zamościa predestynują go do roli stolicy filmu historycznego.

Historia jest elementem tożsamości każdego narodu, we współczesnym świecie wcale nie zanikającym. Patrząc na Europę ostatnich dziesięcioleci, jej przemian politycznych, można zauważyć wyraźnie, że narody, i te wielkie, i te mniejsze, chcą mieć poczucie historycznej tożsamości. Każdy naród ma swoją historię, zupełnie szczególną, tym bardziej gdy jest definiowany jako wspólnota pokoleń. Tym bardziej niezbędne jest przekonanie, że element pamięci, tożsamości, jest elementem niezwykle istotnym, który stanowi o tym, że naród zna swoją historię, zna także powody, dla których nie ze wszystkiego może być dumny. A Polacy są dużym, historycznym narodem i mają powody do dumy.

 

Źródło: www.lubelskie.travel.pl , www.zamoscfilmfestival.pl

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013