Język:

Miejsca

Zagroda Edukacyjna Ostoja Dworska

Etnograficzne

Województwo:
Świętokrzyskie
Królestwo:
Góry Świętokrzyskie i okolica
Odległość od Green Velo
18.79 km
Kontakt
Adres:
Leśnica 112, 28-366 Małogoszcz
Telefon:
+48 663 530 787
Adres e-mail:
Strona www:
Udogodnienia
Udogodnienia rowerowe

Gospodarze inspirują się tradycją i dbają o jej kultywowanie. Rozbudzają wrażliwość na piękno i bogactwo ojczystego krajobrazu. Najstarsza wzmianka o tym miejscu pochodzi z 1377 r. Zagroda znajduje się w Paśmie Przedborsko-Małogoskim na Ziemi Świętokrzyskiej i stanowi doskonały punkt edukacyjny, tworzący naturalną scenerię dla wypoczynku rodzinnego oraz do prowadzenia Eko-warsztatów dla grup szkolnych .W czasie pobytu w gospodarstwie edukacyjnym, wpisanym do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, gwarantowane jest rozbudzanie wrażliwości na piękno i bogactwo ojczystego krajobrazu, kształtowanie świadomości ekologicznej oraz poznanie tradycji i obyczajów regionu świętokrzyskiego. Zajęcia prowadzone są w obrębie gospodarstwa: w Izbie Regionalnej w Gościnie u Chłopa Świętokrzyskiego, w starym spichlerzu oraz w Galerii Wsi Polskiej.

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013