Język:

Miejsca

Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”

Parki krajobrazowe

Województwo:
Lubelskie
Królestwo:
Dolina Bugu
Odległość od Green Velo
5922.05 km
Kontakt
Adres:
ul. Warszawska 11
Telefon:
83 34 16 720, 83 34 26 289

Obejmuje część lewobrzeżnej Doliny Bugu o długości ok. 65 km, od ujścia rzeki Krzny w Neplach (w woj. lubelskim) do ujścia rzeki Tocznej w Drażniewie (woj. mazowieckie). Meandrujący Bug tworzy w szerokiej dolinie otwarte i zamknięte starorzecza, a także rozległe terasy zalewowe, porośnięte bujnymi szuwarami, łąkami oraz olsami i łęgami wierzbowo-topolowymi, które można poznać na przyrodniczych ścieżkach „Bużny Most” i „Nadbużańskie Łęgi” w okolicach Krzyczewa i Janowa Podlaskiego.

Płaską dolinę urozmaicają liczne pagórki, głównie polodowcowe moreny i piaskowe wydmy z roślinnością kserotermiczną. Różnice wysokości terenu dochodzą nawet do 50 m (!), o czym można przekonać się odwiedzając piękny krajobrazowy rezerwat „Szwajcaria Podlaska”, pomiędzy Neplami a Krzyczewem. W wysokich piaszczystych skarpach nad Bugiem gnieżdżą się jaskółki brzegówki oraz zimorodki, a dolina rzeki jest miejscem gniazdowania i żerowania wielu rzadkich gatunków ptaków, m.in. sieweczki rzecznej i obrożnej.

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Warszawska 11
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 34 16 720, 83 34 26 289
www.cit.bckbialapodlaska.pl
e-mail: citbialapodlaska@o2.pl
Czynne: w sezonie VII- VIII pon. – czw. w godz. 08.00-16.00, pt. w godz. 08.00-18.00, sob. w godz. 10.00-15.00, poza sezonem pon. – pt. w godz. 08.00-16.00

ZGŁOŚ POPRAWKĘ

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013