Język:

Miejsca

Ujazd – zamek Krzyżtopór

Zamki i pałace

Województwo:
Świętokrzyskie
Królestwo:
Ziemia Sandomierska i Dolina Dolnego Sanu
Odległość od Green Velo
0.07 km
Kontakt
Adres:
Ujazd 73
Telefon:
15 860 11 33
Udogodnienia
Udogodnienia rowerowe

W Ujeździe  znajdują się ruiny monumentalnego zamku-pałacu, budowanego w latach 1627–44 przez Wawrzyńca Senesa na polecenie wojewody sandomierskiego Krzysztofa Ossolińskiego. Ten bajecznie bogaty magnat postanowił ufundować siedzibę, która przyćmiłaby swym przepychem wszystkie inne

Obiekt w nowym typie palazzo in fortezza spełniał wymogi obronności i elegancji. Niezwykły pałac otoczony był murami z czterema bastionami, dającymi nowe możliwości obrony poprzez ustawienie dział poza linią murów. Sam pałac budowany był jako swoisty kalendarz. Miał ponoć tyle baszt ile kwartałów, sal dużych – ile miesięcy, pokoi – ile tygodni i okien – ile dni w roku. Strop w sali jadalnej był podobno szklany, a biesiadnicy podczas posiłków mieli okazję oglądać nad sobą pływające egzotyczne ryby. W stajniach umieszczonych w lewej części dziedzińca ok. 2/3 niżej jego poziomu, konie jedzące z marmurowych żłobów mogły przeglądać się w umieszczonych nad nimi kryształowych lustrach.  Brama wjazdowa jest oflankowana dwoma wielkimi płaskorzeźbami krzyża i topora. Topór to godło herbowe rodu Ossolińskich, ma krzyż interpretowany jest jako kontrreformacyjny symbol przynależności do kościoła katolickiego i oporu „nowinkom religijnym”. Współczesna nazwa pałacu – „Krzyżtopór” – wywodzona jest właśnie od tych symboli,pierwotnie jednak budowla nazywana była „Krzysztopór” i być może pierwszy jej człon zawiera imię fundatora. Nie cieszył się on zbyt długo swą siedzibą, zmarł 24 II 1645 r. w Krakowie, tam też pochowano go w podziemiach kościoła karmelitów bosych, odzianego w zgrzebny habit franciszkański. Spadkobiercą jego majątku został jedyny syn, Krzysztof Baldwin. Rodowe fatum jednak znów dało o sobie znać: Krzysztof zginął bezpotomnie w 1649 r. od tatarskiej strzały podczas bitwy pod Zborowem. Pałac przeszedł w ręce Kalinowskich, później Wiśniowieckich, Morsztynów, Paców, Sołtysów i Orsettich. W 1655 zamek zajęli, a później obrabowali Szwedzi. Do ostatecznego dzieła zniszczenia przyczynili się stacjonujący w nim konfederaci barscy. W 1787 r. król Stanisław August Poniatowski zatrzymał się w zamku „dla oglądania zwalisk sławnego niegdyś pałacu w Ujeździe”. Dziś w tym niezwykły miejscu w ostatni weekend maja odbywa się Turniej Rycerski o Szablę Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego.

Informacje praktyczne:
Bilety wstępu:
Bilet normalny 10 zł
Bilet ulgowy 7 zł
Bilet normalny dla grup zorganizowanych powyżej 20 osób 8 zł
Bilet ulgowy dla grup zorganizowanych powyżej 20 osób 6 zł

Pakiety edukacyjne dla grup zorganizowanych:
bilet wstępu + wstęp na wystawę czasową  13 zł
bilet wstępu + usługa przewodnika + lekcja historyczna 20 zł
bilet wstępu +usługa przewodnika + zajęcia edukacyjno-artystyczne 25 zł.

Cennik przewodnika po ruinach zamku:
Z usługi przewodnika można korzystać tylko w sezonie turystycznym (kwiecień - październik). Grupy zorganizowane powinny zarezerwować przewodnika przynajmniej na jeden dzień przed zwiedzaniem obiektu
1 -  10 osób - 30 zł
11 - 20 osób - 40 zł
21 - 30 osób - 50 zł
31 - 40 osób - 60 zł
41 - 50 osób - 70 zł

W przypadku grup liczących powyżej 50-ciu osób cena usługi przewodnika jest sumą kwoty usługi dla grupy 50-cio osobowej oraz wielokrotności kwoty 10 zł za każdą rozpoczętą dziesiątkę zwiedzających. Możliwy podział dużych grup na mniejsze.

Bezpłatne zwiedzanie:
- 1 opiekun na 10 osób, kierowca autokaru, dzieci poniżej 6 roku życia,
- uczniowie wszystkich szkół na terenie Gminy Iwaniska (nie dotyczy organizowanych imprez)
- Radni: Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Opatowskiego, Rady Gminy Iwaniska
Wszystkie w/w osoby mają obowiązek pobrania z kasy biletów bezpłatnych
- bilet ulgowy: dzieci do lat 12

Centrum Informacji Turystycznej w Opatowie
pl. Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów
tel. +48 15 868 13 01
www.opatow.travel
e-mail: informacja@opatow.travel

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013