Język:

Miejsca

Pałac Tarłów w Podzamczu Piekoszowskim

Zamki, pałace, dwory

Województwo:
Świętokrzyskie
Królestwo:
Góry Świętokrzyskie i okolica
Odległość od Green Velo
0.09 km
Kontakt
Adres:
Zamkowa
Telefon:
41 348 00 60

Kilkanaście kilometrów od Kielc wzniesiono rezydencję Jana Aleksandra Tarło, wzorowaną na kieleckim Pałacu Biskupów Krakowskich. Budowlę zbudowano według jego wymiarów, umieszczając w narożach sześcioboczne baszty oraz trzy wielkie okna na osi piętra. Obecnie pałac stanowi malowniczą i okazałą ruinę, a po okalającym go parku-ogrodzie oraz czasach świetności niewiele pozostało.

Budowla została wzniesiona w latach 1645-50 na niewielkim, otoczonym prze mokradła terenie. Położenie oraz rozwinięcie konstrukcji obronnej w otwartą rezydencję pałacową nadawało jej walorów militarnych. W narożach budowli znajdują się „zamkowe” sześcioboczne baszty, które mają znaczenie jedynie dekoracyjne oraz symboliczne tym samym podkreślając pozycję społeczna właściciela. Po pożarze w połowie XIX w. rezydencja już nigdy nie odzyskała dawnej świetności. Obecnie stanowi ona dobrze zachowana ruinę z bardzo dobrze zachowanym ciągiem murów i pałacowych pomieszczeń.

 

Punkt Informacji Turystycznej w Chęcinach
ul. Małogoska 7
26-060 Chęciny
tel. +48 41 315 18 29
www.checiny.pl    
e-mail: informacja@checiny.pl

ZGŁOŚ POPRAWKĘ

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013