Język:

Aktualności

Certyfikat POT 2017

28 sierpnia 2017

Polish Tourism Organisation invites to take part in competition.

W imieniu Polskiej Organizacji Turystycznej informujemy, iż ruszyła kolejna edycja Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny.  Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich promocję i wspieranie regionalnych oraz lokalnych inicjatyw, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych.

TERMINY

1. Etap I - regionalny:

Termin rozpoczęcie tego etapu – 7 lipca 2017 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń od ROT przez POT drogą on-line – do 6 października 2017 r.

2. Etap II – ogólnopolski:

Okres trwania tego etapu – od 6 października do 27 października 2017 r.

3. Gala wręczenia Certyfikatów – 24 listopada 2017 r., w Warszawie.

Polska posiada wiele walorów turystycznych i ogromny potencjał atrakcyjności turystycznej i jednocześnie niewiele profesjonalnie przygotowanych produktów turystycznych. Dlatego wspieranie tworzenia produktu, a także jego promocja na rynku krajowym i zagranicznym stanowi priorytet w działaniach Polskiej Organizacji Turystycznej. Nagrodą główną w Konkursie, ufundowaną przez POT dla produktu turystycznego, który zostanie wyróżniony „Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej”, będzie kampania promocyjna w kraju o wartości nie mniejszej niż  100 000 PLN. Złoty Certyfikat będzie mógł uzyskać tylko ten produkt turystyczny, który otrzymał w latach ubiegłych Certyfikat POT i twórczo rozwinął swoją działalność. Produkty turystyczne wyróżnione Certyfikatem POT zostaną włączone w wybrane działania promocyjne prowadzone przez POT. Ponadto wszystkie produkty turystyczne wyróżnione certyfikatami otrzymają zgodę na posługiwanie się logo Certyfikatu POT w swoich materiałach promocyjnych.

W ramach Konkursu przyjmowane są zgłoszenia zgodne z definicją  produktu turystycznego:

a) Produkt turystyczny – Wydarzenie cykliczne – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni.

Jako przykłady można wymienić: Festiwal Przystanek Woodstock, Dymarki Świętokrzyskie, Jarmark Dominikański, festiwale filmowe, muzyczne (wydarzenie o dużej skali, dużej liczbie osób biorących w nim udział)

b) Produkt turystyczny – Pakiet usług turystycznych - Impreza turystyczna – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki.

Jako przykłady można wymienić: Małopolska Wieś dla Dzieci, Podziemna eskapada czyli wycieczka z przygodami.

c) Produkt turystyczny – Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mający z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy

Jako przykłady można wymienić: Centrum Słowian i Wikingów, Manufaktura w Łodzi

d) Produkt turystyczny – Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą.

Jako przykłady można wymienić:  Wschodni Szlak rowerowy Green Velo, Szlak Orlich Gniazd, Szlak Piastowski, Szlak Architektury Drewnianej

e) Produkt turystyczny – Obszar – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi.

Jako przykłady można wymienić: Beskidzka 5, Park Rowerowy Wierchomla

 

Zapraszamy organizatorów produktów turystycznych z województwa świętokrzyskiego do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji i procedura zgłoszeniowa na stronach: www.polskapodajdalej.pl oraz www.konkurs.pot.gov.pl

Regulamin konkursu

Aplikacja konkursowa

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013