Język:

Aktualności

25. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa

4 września 2017

25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się w dniach 9-10 i 16-17 września 2017 r. - jest to największe w Europie wydarzenie promujące dziedzictwo kulturowe.

W ramach EDD organizowane są dni otwarte w obiektach zabytkowych, tematyczne wystawy w muzeach i instytucjach kultury, bibliotekach, sesje popularnonaukowe, pikniki historyczne i festyny. Jest to promocja instytucji, miejsca, obiektu, wydarzenia, a także forma edukacji o regionalnym dziedzictwie.

Wydarzenie to jest także doskonałą okazją do poznania dorobku kulturowego każdego regionu. Wszystkie organizowane w ramach EDD przedsięwzięcia odbywają się według ogólnie ustalonych zasad:

  • mają miejsce tradycyjnie w drugi i trzeci weekend września (w tym roku 9-10 i 16-17 września),
  • przybliżają mało znane aspekty kultury materialnej i umożliwiają szerokiej publiczności dostęp do zabytków, które na co dzień są dla niej niedostępne,
  • dostęp do tych miejsc jest bezpłatny i różnorodne wydarzenia integrują lokalną społeczność wokół jej dziedzictwa kulturowego.

Tegoroczne hasło przewodnie brzmi „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Mottem działań będzie krajobraz, jako zapis działalności pokoleń naszych przodków. Różne historie i tradycje, z których przez wieki tkany jest krajobraz kulturowy, wiążący to co ludzkie z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Europejskie Dni Dziedzictwa będą okazją do zwrócenia uwagi na krajobraz naszego dziedzictwa: piękno dużych miast, malowniczość wsi, na potrzebę uporządkowania przestrzeni, zachowania ładu, aby przekazać kolejnym pokoleniom krajobraz zapisany treściami historycznymi, budzącymi silne poczucie identyfikacji i dumy. Będzie to okazja do uczestnictwa w wydarzeniach interdyscyplinarnych, angażujących wiele dziedzin nauki i kultury, które zajmują się szeroko pojętym krajobrazem – od geografii, poprzez architekturę, historię, sztukę i fotografię, po ekonomię i prawo.

Wszystkie wydarzenia w ramach EDD znajdziesz na portalu internetowym www.edd.nid.pl.

 

 

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013