Język:

Aktualności

Nowa inwestycja drogowa w korytarzu Green Velo!

16 lipca 2019

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podpisano umowę z wykonawcą robót budowalnych na drodze wojewódzkiej nr 507 Braniewo – Pieniężno. Projekt przewiduje między innymi wykonanie ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych.

— Jest to II etap rozbudowy drogi wojewódzkiej 507, zamykający całość przedsięwzięcia, dzięki któremu cały, blisko 29-kilometrowy odcinek między Braniewem i Pieniężnem przejedziemy drogą o wysokim, europejskim standardzie — powiedział marszałek Gustaw Marek Brzezin. — Jak widać, prace na drogach wojewódzkich idą pełną parą, a wszystko to w trosce o komfort i bezpieczeństwo podróżnych.

Projekt obejmuje remont blisko czternastu kilometrów drogi. To drugi etap prac nad trasą Braniewo – Pieniężno. Oprócz budowy obwodnicy Pieniężna, przewiduje się stworzenie udogodnień dla rowerzystów – budowę ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych oraz zastosowanie elementów spowolniających ruch.

Inne prace uwzględniają przebudowę i budowę zatok rozwojowych (w tym parkingu w Braniewie), wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudową oraz zagrażających bezpieczeństwu użytkowników ruchu drogowego, wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych oraz budowę oświetlenia drogowego na terenie przyległych miejscowości.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013