Język:

Aktualności

Nowe ścieżki rowerowe w województwie świętokrzyskim

27 lipca 2019

Rozrasta się infrastruktura rowerowa w regionie świętokrzyskim, która łączy największe atrakcje w województwie i ważne miasta węzłowe regionu.

- krótki, ale ważny odcinek trasy rowerowej w dolinie rzeki Lubrzanki w Gminie Masłów
- rozbudowa chodnika i trasy rowerowej przy drodze nr 43 w Rudzie Malenieckiej - 1,5 km ścieżki rowerowej
- ścieżka rowerowa od granicy z województwem małopolskim do Wiślicy o łącznej długości 37,9 km
- nowa asfaltowa ścieżka rowerowa od Kornicy do Gowarczowa w powiecie koneckim
- obwodnica Ćmielowa z drogą rowerową.

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013