Język:

Aktualności

Podkarpackie Forum Terytorialne

4 sierpnia 2019

Po raz ósmy obradowało Podkarpackie Forum Terytorialne, podczas którego głównym tematem była prezentacja założeń do Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030.

Po raz ósmy obradowało Podkarpackie Forum Terytorialne, podczas którego głównym tematem była prezentacja założeń do Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030.
W forum wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, przedstawicieli partnerów gospodarczych i społecznych, instytucji naukowych, badawczych oraz rozwojowych.

Podkarpackie Forum Terytorialne (PFT) powołane zostało uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w 2013 r. Zgodnie z zapisami uchwały PFT jest organem opiniodawczo-konsultacyjnym, działającym przy Zarządzie Województwa Podkarpackiego. Pełni funkcje koordynacyjne i monitorująco-ewaluacyjne oraz stanowi płaszczyznę do dyskusji o kierunkach rozwoju regionu, wymiany informacji i doświadczeń między interesariuszami polityki regionalnej z terenu województwa.

Źródło: www.podkarpackie.pl

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013