Język:

Aktualności

Będzie nowe uzdrowisko na Warmii i Mazurach!

26 września 2019

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek oraz burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski złożyli podpisy pod aktem erekcyjnym związanym z budową kompleksu uzdrowiskowego w Lidzbarku Warmińskim.

Projekt „Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim” przewiduje stworzenie publicznej infrastruktury uzdrowiskowej, która zwiększy atrakcyjność turystyczną zasobów dziedzictwa naturalnego regionu oraz gminy Lidzbark Warmiński.
Inwestycja przewiduje budowę tężni z budynkiem technicznym, drogi, wolnostojących toalet, ciągów pieszo-jezdnych z miejscami postojowymi oraz placu zabaw z wiatami rekreacyjnymi.  Infrastruktura będzie miała zatem walory infrastruktury turystyczno-zdrowotnej.
Obecnie jedynym uzdrowiskiem Warmii i Mazur jest Gołdap. Powstanie kolejnego uzdrowiska w Lidzbarku-Warmińskim wzbogaci ofertę turystyczną nie tylko regionu, ale też Green Velo. Ten najdłuższy szlak rowerowy w Polsce przebiega przez obie te miejscowości.

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013