Język:

Aktualności

Festiwal Promocji Gospodarczej w Mrągowie - o promocji i inwestycjach na Warmii i Mazurach

5 października 2019

Czy Warmia i Mazury to dobre miejsca dla inwestycji? Festiwal Promocji Gospodarczej w Mrągowie był świetną okazją do rozmów na temat rozwoju i promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Spotkanie tych, którzy inwestują (przedsiębiorcy), tych, którzy te inwestycje wspierają (samorządowcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i specjaliści z zakresu promocji) i tych, którzy do nich przygotowują merytorycznie (eksperci, przedstawiciele instytucji naukowych).

Gości powitał Marszałek Gustaw Marek Brzezin, który opowiadał o planach inwestycyjnych Zarządu Województwa, który stawia na czyste, ekologiczne i innowacyjne rozwiązania, dąży do zachowania harmonii między rozwojem gospodarczym a troską o środowisko naturalne i wspiera trzy inteligentne specjalizacje.

W czasie mrągowskiego spotkania dużo mówiło się o edukacji. Dr Tomasz Wierzejski z UWM poprowadził panel dotyczący wykształconych kadr, stawiając przewrotne pytanie o to, czy przynoszą one gminom zysk czy stratę.

Podsumowaniem pierwszego dnia Festiwalu było wręczenie podczas Gali nagród w konkursie PRO Warmia i Mazury 2019 za najlepsze projekty promocyjne. Jury szukało tych przedsięwzięć, które podnoszą standardy działań marketingowych oraz są najlepszymi przykładami dobrych praktyk. W kategorii promocja ogólna nagrodę otrzymała Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap (projekt „Gołdap — Mazurski Zdrój. Regeneracja przyrodą”), a wyróżnienie trafiło do miasta Olsztyn za projekt „Olsztyn Green Festival — VI edycja”. Gminie Kurzętnik (projekt „Osiedle Dębno — zamieszkaj z nami w Kurzętniku”) przyznano główną nagrodę w kategorii promocja gospodarcza.

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013