Język:

Aktualności

Kolejne spotkanie świętokrzyskiego zespołu rowerowego

7 grudnia 2019

Od października 2019 roku w województwie świętokrzyskim funkcjonuje zespół rowerowy powołany zarządzeniem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Zespół tworzą pracownicy czterech departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a także przedstawiciele Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
Kolejne spotkanie zespołu odbyło się 6. grudnia. Dyskutowano nie tylko o istniejących drogach rowerowych w regionie, ale też o planowanych inwestycjach.
Spotkania mają na celu przygotowanie spójnej koncepcji sieci dróg i szlaków rowerowych z uwzględnieniem zarówno międzynarodowej trasy EuroVelo 11, inicjatyw ponadregionalnych (jak szlak Green Velo czy Wiślana Trasa Rowerowa), jak i tras lokalnych w Górach Świętokrzyskich czy na Ponidziu.

Fot. swietokrzyskie.pro

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013