Język:

Aktualności

Nowy projekt Muzeum Kresów w Lubaczowie

25 stycznia 2020

„Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat” to projekt realizowany wspólnie przez Muzeum Kresów w Lubaczowie ze stroną ukraińską. Dzięki współpracy drewniana architektura sakralna i wspólne dziedzictwo kulturowe zyska dodatkową promocję.

Projekt dotyczy 20 wytypowanych obiektów drewnianej architektury sakralnej (po 10 cerkwi z terenów Polski i Ukrainy).
Po stronie polskiej:

  •     Cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu
  •     Cerkiew pw. Narodzenia NMP w Gorajcu
  •     Cerkiew pw. św. Dymitra w Łukawcu
  •     Cerkiew pw. św. Paraskewy w Nowym Bruśnie
  •     Cerkiew pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Borchowie
  •     Cerkiew pw. św. Paraskewy w Łówczy
  •     Cerkiew pw. Narodzenie NMP w Kowalówce
  •     Cerkiew pw. Narodzenie NMP w Prusiu
  •     Cerkiew pw. św. Dymitra w Szczutkowie
  •     Cerkiew pw. św. Mikołaja w Radrużu

Podjęte działania będą związane z szeroko rozumianą promocją: organizacją warsztatów i wystaw fotograficznych, spotkań, stworzeniu bazy fotografii i wydawnictw promocyjnych.
Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013