Język:

Aktualności

Konkurs na wsparcie rozwoju turystyki w Podkarpackiem

5 lutego 2020

Nowe wyzwania przed podkarpacką branżą turystyczną. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2020 roku. Są również środki finansowe na turystykę aktywną!

Nowe wyzwania przed podkarpacką branżą turystyczną. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2020 roku.

Tegoroczne priorytety to:

Modernizacja i podnoszeniem atrakcyjności już istniejących atrakcji turystycznych oraz tworzeniem, rozwojem i promocją produktów turystycznych i oferty turystycznej w zakresie turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem Szlaku Architektury Drewnianej, szlaku obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, szlaku kulinarnego „Podkarpackie Smaki” i turystyki religijnej, a także turystyki aktywnej, turystyki na terenach wiejskich oraz działań z zakresu ekoturystyki i enoturystyki.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688), których działalność w sferze turystyki jest jednym z celów lub zadań statutowych.
Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2020 roku wynosi 250 000 zł.

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013