Język:

Aktualności

"SIEMIATYCZE Blisko" - konkurs plastyczny

3 marca 2020

W ramach miejskich obchodów 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce, Siemiatycki Ośrodek Kultury pod patronatem Burmistrza Miasta Siemiatycze ogłasza konkurs plastyczny pn. Siemiatycze Blisko.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z siemiatyckich szkół oraz dorośli mieszkańcy Siemiatycz – prace oceniane będą w sześciu grupach wiekowych. Prace mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską, graficzną oraz mieszaną, z wyjątkiem collage’u z nietrwałych materiałów. Prace można dostarczać do 30 kwietnia br. do Siemiatyckiego Ośrodka Kultury, ul. Legionów Piłsudskiego 1, 17-300 Siemiatycze drogą pocztową  bądź osobiście. Rysunki nie mogą być zrolowane. Jury powołane przez Siemiatycki Ośrodek Kultury wyłoni najlepsze prace, a o wyróżnieniach osoby/szkoły zostaną powiadomione telefonicznie w terminie do 11 maja 2020 r. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Siemiatyczach - w tym zmian jakie zaszły przez ostatnie 30 lat, wzmocnienie poczucia tożsamości z miastem, rozwijanie wrażliwości estetycznej, wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz przegląd twórczości autorów podczas wystawy pokonkursowej.

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013