Język:

Aktualności

Nowe inspiracje na świętokrzyskim szlaku Green Velo!

5 marca 2020

Jedziesz szlakiem Green Velo i szukasz inspiracji? Chcesz gotowy pakiet turystyczny? Pobierz wydawnictwa Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

Wydawnictwa prezentują najbardziej unikatowe „perełki” turystyczne regionu świętokrzyskiego. Dzięki lekturze informacji w nich zawartych z łatwością  można  zorientować się, co jest wyróżnikiem danej destynacji i zdecydować się na wybór miejsc i produktów, dopasowanych do swoich potrzeb. Foldery zawierają gotowe propozycje ofert: jedno, dwu i trzydniowych pakietów pobytowych. Cykl folderów w wersji polskiej i angielskiej został wydany w spójnej szacie graficznej, stanowi także jednolitą całość pod względem merytorycznym.

Kielce – Naturalne Fit City
Kielce – a natural fitcity
Ziemia Staszowska – Bądź częścią historii
Staszów region – Be a part of history
Nad Czarną i Pilicą – skarbnica natury
By the Czarna and Pilica rivers – Treasures of nature
Legendarne Góry Świętokrzyskie
The legendary Świętokrzyskie Mountains
Ziemia Sandomierska – Królestwo zmysłów
Sandomierz region – Kingdom of the senses
Kieleckie – tu nie wieje nudą
Kielce region – Boredom doesn’t stand a chance here

Spójny zarys  merytoryczny folderów:
  • każdy folder na wstępie zawiera poglądową mapkę opisywanego obszaru wraz z mapką informującą o lokalizacji danego obszaru na terenie Polski i województwa świętokrzyskiego
  • ogólny tekst informujący o położeniu, dostępności komunikacyjnej oraz krótką charakterystykę obszaru
  • opis atrakcji i aktywności turystycznych będących wyróżnikami dla danego obszaru
  • część ofertowa zawierająca gotowe pakiety z zaznaczeniem tour operatorów, którzy będą je sprzedawać
  • informacje praktyczne: dane teleadresowe atrakcji turystycznych, obiektów noclegowych, Punktów i Centrów Informacji Turystycznych

Wydawnictwa powstały w ramach projektu: Świętokrzyskie, silna marka terytorialna – cykl działań analityczno- rozwojowych. Studium przypadku dla kreowania i wzmacniania polskich marek regionalnych i lokalnych współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki RP.

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013