Język:

Aktualności

Kryzys w branży turystycznej związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

18 marca 2020

Mając na względzie funkcjonowanie branży turystycznej w regionie świętokrzyskim, ROTWŚ prezentuje kompendium wiedzy na temat kryzysu i reakcji na jego konsekwencje.

KLIKNIJ TU: ZOBACZ POSTULATY SZTABU KRYZYSOWEGO PRZY MINISTERSTWIE ROZWOJU DZIAŁAJĄCEGO JAKO CIAŁO DORADCZE PRZY TWORZENIU PLANU POMOCOWEGO DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Nadmieniamy, że podstawą do prowadzenia działań jest Specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uchwalona przez Sejm 2 marca 2020 roku.

Pobierz cały dokument:  Turystyka w obliczu pandemii - Kompendium wiedzy dot. aktualnych uregulowań prawnych, zaleceń dot. funkcjonowania oraz postulatów wsparcia branży tursytycznej i okołoturysycznej

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013