Język:

Aktualności

„ ODPOCZYWAJ W POLSCE ” - kampania promocyjna Polskiej Organizacji Turystycznej

10 kwietnia 2020

W obliczu kryzysu jaki dotyka coraz mocniej branżę turystyczną Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych planuje przeprowadzenie szerokiej kampanii promocyjnej pod hasłem „Odpoczywaj w Polsce”.

Polska Organizacja Turystyczna przedstawiła na wczorajszym spotkaniu online z przedstawicielami regionalnych organizacji turystycznych propozycje działań promocyjnych, których osią główną będzie turystyka krajowa. W chwili obecnej nie znamy terminu rozpoczęcia kampanii. To zależy od tego jak rozwinie się pandemia i nałożone w związku z nią ograniczenia.  Znany jest natomiast wstępny plan jej przeprowadzenia. Pierwszym obszarem działania będzie duża kampania pod hasłem "Odpoczywaj w Polsce" wspierająca polskie produkty turystyczne. Będzie ona skonstruowana w taki sposób, aby każdy turysta mógł wybrać własny pakiet wedle indywidualnych potrzeb. Ważnym elementem kampanii będzie także aktywizacja branży turystycznej, a w tym: bazy noclegowej, transportowej, a także związanej z gastronomią i rekreacją, poprzez zachęcanie tych sektorów turystyki do przystąpienie do akcji POT  wzorowanej na tej, którą już dobrze znamy, czyli: "Weekend za pół ceny". Warunkiem udziału w akcji będzie stworzenie przez podmioty i obiekty specjalnych pakietów zawierających dodatkową usługę proponowaną turystom jako bonus do standardowego produktu.

Więcej informacji

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013