Język:

Aktualności

„Polska Zobacz Więcej”. Biebrza Wiktora Wołkowa na znaczkach

27 czerwca 2020

Poczta Polska S.A. wprowadza do obiegu nowe znaczki z serii „Polska Zobacz Więcej”.

Na jednym z nich wykorzystano fotografię autorstwa Wiktora Wołkowa, przedstawiającą Biebrzański Park Narodowy. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Emisja pt. "Polska Zobacz Więcej" zawiera 2 znaczki pocztowe, które przedstawiają Biebrzański Park Narodowy (północno-wschodnia część Polski) oraz Geopark Łuk Mużakowa (południowo-zachodnia część Polski). Oba miejsca są prawdziwymi perełkami naszego kraju. Oba łączy unikalna przyroda. Bezcenne skarby środowiska naturalnego, które trzeba chronić, ale którymi trzeba też się chwalić.

Źródło: Wrota Podlasia

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013