Język:

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE MPR - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

1 września 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE
Marszałek Województwa Podkarpackiego zaprasza

1. OBIEKTY NOCLEGOWE,
2. ATRAKCJE TURYSTYCZNE
,
3. OBIEKTY GASTRONOMICZNE
,
4. INFORMACJE TURYSTYCZNE;
5. POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE

zlokalizowane w województwie podkarpackim, położone w tzw. korytarzu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (wykaz gmin stanowi załącznik nr 1a do dokumentu: Zasady współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom)
do zgłoszenia udziału
w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo

Podstawą zgłoszenia jest spełnienie wymagań określonych w Zasadach współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze).

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu:
www.podkarpackie.pl
oraz www.greenvelo.pl

Termin rozpoczęcia naboru:  nabór prowadzony jest w systemie ciągłym
Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom,  kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie "Zasady współpracy
w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo". Dokument ten stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze.
Wypełniony formularz wraz ze zdjęciami należy przesłać w wersji edytowalnej na adres e-mail: greenvelo@podkarpackie.pl , następnie podpisać (podpisuje właściciel zgłaszanego obiektu/miejsca lub osoba przez niego upoważniona) i wraz załącznikami dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać  listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

ZAŁĄCZNIKI (DO POBRANIA PONIŻEJ)

  1. Zasady współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom wraz z załącznikami.
  2. Formularz zgłoszenia wraz z instrukcją

 

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013