Język:

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE MPR - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

1 września 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza:
a) OBIEKTY NOCLEGOWE,
b) ATRAKCJE TURYSTYCZNE,
c) OBIEKTY GASTRONOMICZNE,
d) INFORMACJE TURYSTYCZNE;
e) POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE
zlokalizowane w województwie warmińsko-mazurskim, położone w tzw. korytarzu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (wykaz gmin stanowi załącznik nr 1a do dokumentu: Zasady współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom)
do zgłoszenia udziału
w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo
Podstawą zgłoszenia jest spełnienie wymagań określonych w Zasadach współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze).
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu:
www.warmia.mazury.pl oraz www.greenvelo.pl

Termin rozpoczęcia naboru: nabór prowadzony jest w systemie ciągłym
Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie "Zasady współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo". Dokument ten stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze.
Wypełniony formularz wraz ze zdjęciami należy przesłać w wersji edytowalnej na adres e-mail nabor_mpr@warmia.mazury.pl, następnie podpisać (podpisuje właściciel zgłaszanego obiektu/miejsca lub osoba przez niego upoważniona) i wraz załącznikami dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Turystyki, ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn.

ZAŁĄCZNIKI (DO POBRANIA PONIŻEJ)
1. Zasady współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom wraz z załącznikami.
2. Formularz zgłoszenia wraz z instrukcją

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013