Język:

Aktualności

Miejsca Przyjazne Rowerzystom - nabór w Województwie Podlaskim

6 października 2020

Marszałek Województwa Podlaskiego zaprasza do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Zapraszamy:
Obiekty noclegowe
Atrakcje turystyczne
Obiekty gastronomiczne
Informacje turystyczne
Pozostałe obiekty usługowe

zlokalizowane na obszarze województwa podlaskiego, położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (wykaz gmin stanowi załącznik nr 1a do Regulaminu współpracy), do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.
Podstawą zgłoszenia jest spełnienie wymagań określonych w Zasadach współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze).


Nabór jest ciągły.

Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom,  kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom określone są w dokumencie "Zasady współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo". Dokument ten stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze.

Wypełniony formularz wraz ze zdjęciami należy przesłać w wersji edytowalnej na adres e-mail mpr@wrotapodlasia.pl .
Następnie należy go podpisać (podpisuje właściciel zgłaszanego obiektu/miejsca lub osoba przez niego upoważniona) i wraz załącznikami dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać  listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Załączniki:
Zasady współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom wraz z załącznikami.
Formularz zgłoszenia wraz z instrukcją.

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013