Język:

Aktualności

Co turystyce rowerowej piszczy? Nowe badania Polskiej Organizacji Turystycznej

16 listopada 2020

Pod koniec zeszłego tygodnia Polska Organizacja Turystyczna udostępniła najnowszy raport z badań na temat turystyki rowerowej. Tym razem POT skupiła się na badaniach jakościowych.

Badania na zlecenie Organizacji przeprowadzono we wrześniu 2020 roku - czyli już po sezonie turystycznym, który turystom i branży przebiegał pod znakiem pandemii COVID-19. Raport prezentuje pogłębioną perspektywę osób uprawiających turystykę rowerową.

Z badań dowiemy się więcej o doświadczeniach turystów związanych z wyjazdami rowerowymi. Poznamy ich ocenę dostępnej w Polsce infrastruktury oraz oczekiwania wobec ofert wyjazdów rowerowych.

W opracowaniu znajdziemy również podsumowanie opinii Organizatorów wyjazdów rowerowych na temat obecnych warunków do uprawiania turystyki rowerowej w Polsce oraz o perspektywach rozwoju tego obszaru.

Raport z badania popytu na turystykę rowerową oraz wszystkie poprzednie opracowania są dostępne na pod tym linkiem: Turystyka rowerowa w Polsce - raport z badania jakościowego dla POT.

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013