Język:

Aktualności

Nowy film o Gorajcu

24 listopada 2020

Podkarpacka wieś ukryta wśród lasów przenosi w czasie. Te walory wykorzystali mieszkańcy wsi, którzy wcielili się w historyczne postacie i zagrali w filmie promującym największy skarb wsi - cerkiew.

W historyczne role tatarów, króla Jana III Sobieskiego czy starosty Płazy wcielili się mieszkańcy miejscowości, dzięki czemu produkcja nabrała dużej autentyczności. Film przygotowało Stowarzyszenie Folkowisko w reżyserii Krystiana Kłysewicza.

ZOBACZ FILM

Wieś Gorajec, w której na co dzień mieszka zaledwie 41 mieszkańców, znana jest z organizowanego tu od 10 lat festiwalu Folkowisko oraz przepięknej, zabytkowej, drewnianej cerkwi. Budowla, która od ponad 430 lat jest światkiem burzliwych losów regionu, została wybudowana w 1586 należy do najstarszych i najcenniejszych obiektów drewnianego budownictwa cerkiewnego w Polsce. Obecnie pełni funkcję kaplicy katolickiej, nad którą opiekę sprawują mieszkańcy miejscowości. Oni udostępniają wnętrze zabytkowej świątyni i są przewodnikami. Mieszkańcy na temat świątyni zdobyli sporo wiedzy podczas szkoleń i spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie Folkowisko z historykami sztuki, regionalistami, duchownymi. 

Opowieści mieszkańców uzupełnia również specjalny audioprzewodnik, który można wysłuchać zwiedzając świątynię. Chyba jako jeden z nielicznych w tego typu obiektach ma on również swoją wersję dla dzieci oraz audiodeskrypcję dla osób niewidzących. Dzięki tym rozwiązaniom cerkiew w Gorajcu jest jednym z bardziej dostępnych obiektów turystycznych na Podkarpaciu.

Źródło: ROZTOCZE WITA

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013