Język:

Aktualności

Pożyczki dla turystyki w Polsce Wschodniej – specjalne warunki dla MPR!

1 marca 2021

To już pewne – nawet 60 mln złotych trafi do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej w Polsce Wschodniej. Na firmy czeka 12 mln. Złotych w każdym regionie.

Firmy, które prowadzą lub chcą prowadzić biznes w jednym z 5 województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) mogą otrzymać preferencyjne pożyczki na rozwój lub sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością.

Pieniądze pochodzą z kolejnej transzy środków z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. To unikatowy projekt wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej. Środki przeznaczyć można na budowę, remont lub rozbudowę obiektów noclegowych lub gastronomicznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, uzdrowiskowej, kulturalnej i rozrywkowej, transport turystyczny, organizację i pośrednictwo turystyczne. O pożyczki mogą stara się również rękodzielnicy i rzemieślnicy oraz przedsiębiorcy, którzy wytwarzają i sprzedają żywność ekologiczną, produkty tradycyjne i regionalne.

Preferencyjnych pożyczek udzielają instytucje finansowe wyłonione przez Bank Gospodarstwa Krajowego w postępowaniach przetargowych. Od 24 lutego 2021 r. przedsiębiorców wesprą nowe instytucje finansowe.

Pożyczek na rozwój turystyki udzielać będą: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (woj. lubelskie), Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie (woj. podkarpackie oraz podlaskie), Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (woj. świętokrzyskie) oraz Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (woj. warmińsko – mazurskie).

Warunki udzielenia pożyczki:
•    Pożyczkę na Rozwój Turystyki może ubiegać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą
•    kwota pożyczki: do 500 000 zł
•    oprocentowanie: 0,075%
•    preferencyjne oprocentowanie dla przedsiębiorstw typu start-up oraz przedsięwzięć mających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Green-Velo: 0,0375%
•    okres spłaty: do 84 miesięcy od momentu jej uruchomienia,
•    karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki,
•    udział własny MŚP: minimum 10% kwoty pożyczki, z wyjątkiem przedsięwzięć realizowanych w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz MŚP prowadzących działalność nie dłużej niż 2 lata (start-up). Do dnia 30 czerwca 2021 r. pożyczka może być udzielona bez udziału własnego.

Przedsiębiorcy dotknięci trudną sytuacją związaną z pandemią COVID - 19, mogą skorzystać z korzystniejszych warunków pożyczek z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka. Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy. Ułatwienia w spłacie pożyczek obejmują również:

  • możliwość skorzystania z 6-miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych
  • brak wymaganego wkładu własnego

Łącznie, do 2026 r. na pożyczki z projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka” zostanie przeznaczonych minimum 200 mln zł.

Zobacz więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego

Projekt finansuje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków krajowych. Zarządza nim Bank Gospodarstwa Krajowego, a dystrybucją w poszczególnych regionach zajmują się instytucje finansowe.

 

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013