Język:

Aktualności

Geopark Świetokrzyski w sieci Geoparków UNESCO

26 kwietnia 2021

Za nami historyczne wydarzenie dla Świętokrzyskiego. Dzisiaj od godziny 14:00 w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi odbędzie się powitanie nowych geoparków w Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Wśród nowych członków pojawi się nasz Geopark Świętokrzyski.

Za nami historyczne wydarzenie dla Świętokrzyskiego. Dzisiaj od godziny 14:00 w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi odbędzie się powitanie nowych geoparków w Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Wśród nowych członków pojawi się nasz Geopark Świętokrzyski.
Michał Poros, prezes Stowarzyszenia Gmin Geopark Świętokrzyski i kierownik Centrum Geoedukacji na Wietrzni przedstawi nasz geopark o godzinie 16.10. Relację będzie można śledzić pod linkiem.
Geopark Świętokrzyski zarządzany przez stowarzyszenie pięciu gmin: Chęciny, Kielce, Morawica, Sitkówka-Nowiny. Charakteryzuje się unikatowym dziedzictwem geologicznym i kulturowym o znaczeniu ponadregionalnym. To otwarta ,,księga dziejów Ziemi'' która zawiera zapis wszystkich okresów geologicznych od kambru do czwartorzędu. To także skupisko śladów dawnego górnictwa kruszcowego i skalnego będących świadectwem powiązań człowieka z przyrodą nieożywioną.

Geopark Świętokrzyski w liczbach:
- 526 km2 powierzchni
- 78 Geostanowisk
- 60 Miejsc związanych z przyroda ożywioną
- 48 Miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym
- 22 Inne miejsca związane z działalnością geoparku

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013