Język:

Aktualności

W Lubelskim przybyło Instruktorów Turystyki Rowerowej

7 października 2021

Kurs instruktora turystyki kwalifikowanej o specjalności turystyka rowerowa odbył się w miejscowości Lipsko Polesie na Roztoczu w nowo powstałym Centrum Geoturystycznym w dwóch terminach: 25-26.09 oraz 2-3.10.2021 r.

Pierwszy dzień obejmował zajęcia teoretyczne z zakresu turystyki rowerowej: organizacji, bezpieczeństwa, aspektów prawnych związanych z organizacją imprez rowerowych, metodyki prowadzenia wycieczek, podstaw pilotażu i przewodnictwa turystycznego oraz rekreacji i animacji czasu wolnego. Pierwszego dnia kursanci opracowali również trasę wycieczki. W drugim dniu odbył się egzamin w formie prowadzenia wycieczki rowerowej, w warunkach miejskich i na szlaku, Oceniane były umiejętności pilotażu i przewodnictwa turystycznego, praca z mapą, orientacja w terenie.

W szkoleniu uczestniczyli mieszkańcy regionu lubelskiego, którzy chcą organizować lub prowadzić wycieczki rowerowe, rajdy, wyprawy. Byli to przede wszystkim członkowie stowarzyszeń, fundacji, osoby pracujące w ochronie przyrody, turystyce, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych i nauczyciele, którzy będą w przyszłości organizować lub prowadzić wycieczki rowerowe, rajdy, wyprawy po regionie lubelskim.

Źródło: Roztocze wita

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013