Język:

Aktualności

Promocja rowerowych tras w Warmińsko-Mazurskiem

10 czerwca 2022

Aż 50 uczestników wzięło udział w wizycie studyjnej w Lidzbarku Warmińskim związanej z promocją Transgranicznych Tras Rowerowych.

Uczestnicy wizyty zobaczyli w jaki sposób Warmińsko-Mazurskie wykorzystuje obiekty dziedzictwa kulturowego w tworzeniu oferty turystycznej dla rowerzystów oraz wspólnie wymienili doświadczenia w zakresie planowania i rozwoju szlaków rowerowych.

Pierwszego dnia uczestnicy poznali zasoby kulturowe i przyrodnicze Królestwa rowerowego Warmia i Okolice podczas rajdu rowerowego na trasie Lidzbark Warmiński-Stoczek Klasztorny Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

Kolejny dzień wizyty rozpoczął się spacerem po mieście z przewodnikiem. Następnie grupa uczestników została podzielona na dwa zespoły, które zamiennie zwiedzały Muzeum Warmińskie w formie gry zamkowej pt. „Poszukiwanie skarbu Kustosza” oraz uczestniczyły w pokazie czepców warmińskich wpisanych na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, objętego konwencją UNESCO. Dodatkową atrakcją był występ Zespołu Tańca Ludowego Perła Warmii.

Uczestnicy wzięli również udział w I Forum Rowerowym na Warmii i Mazurach, które odbyło się 3 czerwca 2022 roku. 

Wizyta zorganizowana była w ramach projektu „CBCykle: transgraniczne trasy rowerowe dla promocji  i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Źródło: Wrota Warmii i Mazur

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013