Język:

Aktualności

Ścieżki rowerowe wzdłuż torów kolejowych - propozycja PKP

15 stycznia 2024

Wiele szlaków rowerowych prowadzi wzdłuż dróg o sporym natężeniu ruchu samochodowego, ale PKP zapowiada budowę bezpiecznych ścieżek rowerowych przy liniach kolejowych.

Podoba nam się alternatywne rozwiązanie i inicjatywa PKP. Zgodnie z przepisami i zasadami, na obszarach nieczynnych linii kolejowych samorządy uwzględnią zagospodarowanie terenu w sposób pozwalający na zachowanie ciągłości korytarza transportowego przy jednoczesnym uwzględnieniu kolejnych inwestycji. 

Czekamy na więcej informacji na temat tych działań. 

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013