Język:

Aktualności

Spotkanie Zespołu ds. Transportu Rowerowego w sejmie

22 kwietnia 2024

Parlamentarny Zespół ds. Transportu Rowerowego spotkał się w Sejmie 16 kwietnia, by porozmawiać o przyszłości rowerowej mobilności w Polsce.

Głównym tematem dyskusji była Krajowa Strategia Rowerowa oraz działalność Zespołu Koordynatorów ds. Mobilności Rowerowe ZWRP funkcjonującego przy Konwencie Marszałków. Konwent powstał ze względu na zróżnicowanie infrastruktury rowerowej w kraju - regiony mają różny stopień zaawansowania, jeśli chodzi o infrastrukturę rowerową, a zespół umożliwia wymianę doświadczeń. Członkom zespołu przyświeca jeden cel - wzynaczenie standardów w zakresie tworzenia tras rowerowych.

Podczas posiedzenia poruszono tematy takie jak konieczność zmian w prawie drogowym, aby ułatwić budowę ścieżek rowerowych poza pasem drogowym,  dostawach rowerami cargo w centrum miast, potrzebie edukacji komunikacyjnej już od najmłodszych lat. 

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013