Język:

Wycieczki

Okolice Chęcin - świętokrzyski raj geologiczny

Turystyczne

dystans (km) wysokość m n.p.m.
Dystans
37.5 km
Czas
2:30h
Poziom trudności
dla średniozaawansowanych
O wycieczce
Czas przejazdu ze zwiedzaniem
300 min
Najwyższy punkt
308 m
Najniższy punkt
214 m
Województwo:
Świętokrzyskie
Królestwo:
Góry Świętokrzyskie i okolica
Miejsce startu:
rynek w Chęcinach
Miejsce końca:
rynek w Chęcinach

Okolice Chęcin słyną przede wszystkim z ruin monumentalnego zamku królewskiego, od wieków dominującego nad niewielkim miasteczkiem. Wycieczka rowerowa pozwala poznać bliżej tę ciekawą okolicę. Poznamy miejsce, skąd według legendy diabły wyruszyły na misję zniszczenia opactwa na Łysej Górze. Dowiemy się, że jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku można tu było spotkać pilotów szybowców. Zobaczymy wymarzone miejsce do wspinaczki w kamieniołomie Stokówka.
Wyprawę rozpoczynamy na rynku w Chęcinach. Nad całym miasteczkiem górują ruiny średniowiecznego zamku królewskiego. Z rynku wyjeżdżamy ul. Małogoską. Mijamy punkt informacji turystycznej, zlokalizowany w zabytkowej kamienicy z 1570 r. oraz klasztor sióstr Bernardynek. Przecinamy drogę wojewódzką nr 762. Za tablicami Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego, kierujemy się w stronę Skib. Tam spotykamy znaki niebieskiego szlaku pieszego, którym docieramy do Jaskini Piekło. Usytuowana w zachodnim zboczu Góry Żakowej jaskinia krasowa w wapieniach dewońskich owiana jest licznymi legendami o diabelskich mocach.
Żółtym szlakiem powracamy na główną trasę do miejscowości Polichno. Warto zboczyć z trasy i na głównym skrzyżowaniu skręcić w lewo, by zobaczyć pomnik lotników upamiętniający działającą tu od lat 30. do lat 50. XX wieku elitarną, międzynarodową szkołę szybowcową kształcącą pilotów m.in. z Polski, Rumunii i Węgier.
W Polichnie spotykamy szlak zielony, który prowadzi nas drogą gruntową. Po lewej stronie mijamy niewielkie wzniesienie – Grabówkę. Na skrzyżowaniu, przy krzyżu, skręcamy w prawo. Bez oznakowania docieramy do kamieniołomu „Stokówka”, który stanowi raj dla miłośników wspinaczki skałkowej.
Ze Stokówki poruszamy się drogami lokalnymi (bez oznakowania) wzdłuż czynnego wyrobiska. Docieramy do drogi prowadzącej do miejscowości Miedzianka, gdzie ponownie spotykamy szlak żółty, który towarzyszyć nam będzie do końca wycieczki. Przejeżdżamy prze teren rezerwatu Góra Miedzianka. Okolice te, ze względu na swoją historię, przez wielu miłośników geologii nazywane są centrum dawnego górnictwa kruszcowego.
W Bolminie, gdzie docieramy żółtym szlakiem rowerowym, zobaczyć można XVII-wieczny kościół oraz ruiny dworu szlacheckiego. Przez Mosty docieramy do skrzyżowania z drogą nr 7. Przez krótki odcinek (uwaga na ruch!) poruszamy się wzdłuż drogi krajowej. Następnie docieramy w okolice parkingu przy zamku w Chęcinach. Stąd, po zwiedzeniu ruin, powracamy na chęciński rynek.


Przebieg i kilometraż:
• Chęciny (rynek) – 0,0 km
• Odjazd do Jaskini Piekło – 3,8 km
• Odjazd do pomnika lotników – 6,2 km
• Stokówka – 9,2 km
• Miedzianka – 14,5 km
• Milechowy – 21,5 km
• Bolmin – 23 km
• Zamek Królewski w Chęcinach – 36,5 km
• Chęciny (rynek) – 37,6 km


Opis oznakowania i infrastruktury:
Trasa w większości przebiega drogami znakowanymi turystycznymi szlakami rowerowymi zgodnymi z instrukcją znakowania szlaków PTTK.
Z Chęcin wyprowadza nas szlak rowerowy koloru zielonego. Następnie, za tablicami kierunkowymi Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego, docieramy do miejscowości Skiby, gdzie znaki niebieskiego szlaku pieszego prowadzą w okolice Jaskini Piekło. Tu spotykamy znaki żółtego szlaku rowerowego, którym docieramy do Polichna. W tej miejscowości spotykamy znaki szlaku zielonego, którym docieramy do skrzyżowania z drogą prowadzącą na „Stokówkę”. Szlak skręca w lewo, my natomiast, bez oznakowania, pokonujemy odcinek Polichno – Stokówka – okolice kamieniołomu Ostrówka - Sosnówka – droga do Miedzianki. Tu ponownie spotykamy znaki szlaku żółtego, który towarzyszyć nam będzie do końca wyprawy.


Nawierzchnia:
Na trasie dominuje nawierzchnia asfaltowa (75%). Dłuższe odcinki drogi gruntowej spotykamy w drodze do jaskini piekło (od miejscowości Skipy, ok. 1,6 km), przy dojeździe do Polichna (ok. 1,5 km) oraz od Polichna przez okolice kamieniołomu Ostrówka – Sosnówka (ok. 5 km).
Nad zalewem w Bolminie spotykamy na odcinku ok. 1 km nawierzchnie mieszaną (szutr, grunt i płyty betonowe). Kolejny odcinek drogi szutrowej (ok. 300 m) spotykamy za Bolminem.


Wykaz atrakcji na trasie wycieczki:
• Chęciny – Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Gminy Chęciny (26-00 Chęciny, ul. Małogoska 7, tel. 41 315 18 29, informacja@checiny.pl , www.checiny.pl)
• Jaskinia „Piekło” pod Skibami (obiekt na Świętokrzyskim Szlaku Archeo-Geologicznym, www.szlakarcheogeo.pl)
• Pomnik lotników w Polichnie;
• kamieniołom „Stokówka”;
• rezerwat „Góra Miedzianka” (obiekt na Świętokrzyskim Szlaku Archeo-Geologicznym, www.szlakarcheogeo.pl)
• ruiny dworu oaz kościół pw. Narodzenia NMP w Bolminie;
• Ruiny Zamku Królewskiego w Chęcinach (tel. 41 308 00 48, biuro@zamek.checiny.pl, www.zamek.checiny.pl)

DRUKUJ

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013