Język:

Miejsca

Zamek królewski w Chęcinach

Zamki i pałace

Województwo:
Świętokrzyskie
Królestwo:
Góry Świętokrzyskie i okolica
Odległość od Green Velo
9.45 km
Kontakt
Telefon:
+48 41 308 00 48
Adres e-mail:
Strona www:
Udogodnienia
Udogodnienia rowerowe

Chęciny to niewielkie miasteczko, które przed wiekami było jednym z ważniejszych ośrodków Rzeczpospolitej. W jego malowniczej panoramie dominuje zamek gotycki z około 1295 roku, wzniesiony na wysokiej górze. W czasie spaceru po odrestaurowanym centrum warto zwrócić uwagę na kościół parafialny z pierwszej połowy XIV wieku, klasztor sióstr Bernardynek, kościół i klasztor Franciszkanów ufundowany w 1368 roku, renesansowy budynek dawnej karczmy zwany Niemczówką z 1570 roku oraz późnorenesansową synagogę.

Zamek Królewski w Chęcinach powstał na przełomie XIII i XIV w. na  wzniesieniu (360 m n.p.m.) jako warownia typu wyżynnego. Król Władysław Jagiełło wykorzystał jego specyficznego położenia i wybrał go na miejsce roków sądowych i zajazdów szlachty. W 1331 r. przed wyprawą pod Płowce, król mianował tu swojego syna Kazimierza rządcą Wielkopolski. Po śmierci Łokietka, Kazimierz Wielki rozbudował zamek, czyniąc z niego jedną z najpotężniejszych twierdzy na ziemiach polskich. Zamek chęciński przejął od Małogoszcza rolę ośrodka administracyjnego i stał się siedzibą starostów grodowych i stolicą powiatu. W swojej historii zamek pełnił różne funkcje. Jako rezydencja królowych, gościł drugą żonę Kazimierza Wielkiego, księżniczkę heską Adelajdę, Elżbieta Łokietkówna, sprawującą rządy za małoletniego syna Ludwika, Zofię, małżonkę króla Władysława Jagiełły oraz królową Bonę, która zatrzymała się tu podczas swojej podrózy do Bari).

Zamek używany był również jako więzienie stanu - uwięziono tu Andrzeja, brata przyrodniego Władysława Jagiełły, wodza krzyżackiego Michała Kuchmeister von Sternberga oraz innych krzyżackich mistrzów. Po zdobyciu Wielkopolski Łokietek przeniósł do zamku chęcińskiego siedzibę skarbu koronnego, a w 1318 r. umieścił tu również skarbiec katedry archidiecezjalnej gnieźnieńskiej. Ostatecznie zamek został przeznaczony na mieszkanie starostów grodowych, a także miejsce sądu i kancelarii grodowej. Mieszkali tu podsarości, pisarz grodzki, sedzia grodzki, burgrabia, klucznik, kucharz, wrotny i kapelan. W najstarszej  części między dwoma cylindrycznymi wieżami znajdował się dziedziniec z budynkiem mieszkalnym. Do zamku przylegała kaplica pod wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników. W 1576 r. dziedziniec obudowano krużgankami, wieżę nadbudowano cegłą, a zamek przedłużono o obszerny dziedziniec z prostokątną wieżą. Wykuto w skale 100-metrową studnię. W 1607 r. zamek został zdobyty podstępem i spalony przez wojska Zebrzydowskiego. W 1657 odbudowany zamek został zniszczony przez wojska Rakoczego. Ponownemu zniszczeniu uległ w 1707 r. podczas wojen ze Szwedami. Od tego momentu nie powrócił do świetności, pozostając w częściowej ruinie. Jego działa po raz ostatni wystrzeliły w 1787 r., gdy przez Chęciny przejeżdżał Stanisław August Poniatowski. Podczas I wojny światowej jedna z wież stanowiła rosyjski punkt obserwacyjny, co doprowadziło do jej zniszczenia przez Austraków. Po zakończeniu II wojny światowej na jednej z wież urządzono punkt widokowy. Prowadzone prace renowacyjne pozwoliły zabezpieczyć zamek w formie trwałej ruiny.

Obiekt oddalony od Green Velo o ok. 10 km. Bardzo ładnie położony na górze Zamkowej. Ruiny zamku z XIII-XIV w. Dwie wieże są udostępnione do zwiedzania. Zamek pełnił funkcję mieszkalną, obronną , gospodarczą więzienną. Składa się ze starszej częsci zamku górnego oraz zamku dolnego, nowszego i pełniącego funkcje gospodarcze. Zamek pełnił kiedyś ważną rolę, bo miał dobre położenie pomiędzy Krakowem a Sandomierzem. U podnóża zamku rozwinęło się miasteczko Chęciny.

Opinia audytora

Informacje praktyczne:
Cennik biletów wstępu w sezonie letnim:
(obowiązuje od 1 kwietnia do 31 października) 
Wejście od strony wschodniej i zachodniej
Ulgowy*     9 zł
Bilet grupowy**     8 zł
Bilet rodzinny*** dla rodziców z dziećmi     35 zł
Bilet lokalny dla mieszkańców Gminy Chęciny     1 zł
Bilet normalny     12 zł
Bilet Premium****     250 zł
Karta Dużej Rodziny     8 zł

Cennik biletów wstępu w sezonie zimowym:
(obowiązuje od 1 listpada do 31 marca)
Ulgowy*  - 6 zł
Bilet grupowy**  - 6 zł
Bilet rodzinny*** dla rodziców z dziećmi  - 35 zł
Bilet lokalny dla mieszkańców Gminy Chęciny - 1 zł
Bilet normalny  -8 zł
Bilet Premium**** - 250 zł

*Bilet ulgowy przysługuje uczniom i studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom, kombatantom.
**Bilet wstępu grupowy sprzedawany jest osobie, która jest uczestnikiem zorganizowanej grupy liczącej minimum 20 osób.
***Bilet wstępu rodzinny sprzedawany jest rodzinie liczącej 4 osoby ( w tym 2 osoby dorosłe i 2 dzieci w wieku od 6 do 16 lat).
****Bilet Premium sprzedawany jest grupie maksymalnie 10 osób, które chcą wejść na Zamek Królewski w Chęcinach poza godzinami otwarcia po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z Dyrektorem Zamku. Każdej następnej osobie powyżej 10 sprzedawany jest bilet o wartości 25,00 zł. Maksymalny czas udostępnienia obiektu to 3 godz.


Wstęp bezpłatny:
- 1 opiekun grupy zorganizowanej na 15 uczniów;
- Dzieci do lat 5:
- Przewodnicy z uprawnieniami;

Punkt Informacji Turystycznej w Chęcinach
ul. Małogoska 7
26-060 Chęciny
tel. +48 41 315 18 29
www.checiny.pl    
e-mail: informacja@checiny.pl

ZGŁOŚ POPRAWKĘ

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013